ETA HACK

Hvorfor vælge ETA HACK?

Derfor skal du vælge en ETA HACK VR biomassekedel

 • Kedlens styring gør, at afbrændingen kan reguleres langt mere præcist, end hvad der hidtil har været muligt. Parametre som f.eks. røggastemperatur og iltprocent kan tilpasses nøjagtigt til brændslets egenskaber - hvad end det er flis, elefantgræs, piller, eller noget helt fjerde, man fyrer med
 • Høj virkningsgrad på 93% og en emissionsværdi, der er langt under den tilladte grænseværdi
 • Patenteret étkammer cellesluse, der sikrer den højeste tilbagebrandssikkerhed
 • En kniv i celleslusen skærer resttræ i mindre stykker, så det ikke stopper driften
 • Højeffektiv røggassuger giver en høj energieffektivitet
 • Stort forbrændingskammer med trapperist øger anlæggets samlede virkningsgrad
 • Mulighed for automatisk fjernelse af aske
 • Fuldautomatisk rensning af varmevekslerens overflader
 • integreret multicyklon, der sørger for ekstremt lave støvemissioner
 • Udstyret med særlig sugeenhed, der gør kedelplacering uafhængig af brændsellagerets placering
 • Fuld kontrol over alle funktioner og komponenter via ETAtouch styring, der kan kobles til Internettet og styres på PC, smartphone og tablet
 • Solid konstruktion - komponenter af høj kvalitet sikrer problemfri drift og lang levetid

 

Anvendelse

 • Erhvervsvirksomheder
 • Landbrugsejendomme og herregårde
 • Skoler og kommunale institutioner
 • Forlystelsesparker
 • Gartnerier og værksteder

 

ETA HACK VR biomassekedlen er østrigsk topkvalitet - udstyret med den nyeste teknologi

ETA kedlen er konstrueret med den mest moderne styringsteknik, f.eks. undertryks- og lambdaregulering, overvågning af temperaturen i forbrændingskammeret, permanent styret røggasrecirkulation, kombineret med en yderst effektiv forbrændingsteknik, pålidelig brændselsforsyning og integreret multicyklonstøvudskiller.

Det betyder, at vi med denne østrigske biomassekedel kan tilbyde den højeste virkningsgrad og brugerkomfort ved lavest mulige emissioner. Det gør fyringen både mere omkostningseffektiv og mere miljøvenlig.

Den effektive industrikedel er designet med omfattende måling og tilbagemelding for alle tilstande, f.eks. omdrejningstal for sugetræk, alle motorers strømforbrug, luftspjældsposition, resterende ilt, temperatur. Det er din garanti for en sikker og effektiv drift. Den samlede kedelstyring og meddelelser fra denne, visualiseres grafisk via ETAtouchskærmen.

Det gør parameterindstillingen og den generelle håndtering af reguleringen mere brugervenlig. Ligegyldig hvor du befinder dig i verden, kan du få adgang til denne visualisering via ETAs kommunikationsplatform på internettet - ETAtouch.

BG FLUX er din online shop