Biotoper fra URBANGREEN®

URBANGREEN der bringer naturen ind i byen

Se mere

URBANGREEN® er et plantekoncept, der bringer naturen ind i byen og skaber vild, grøn og blomstrende frodighed i våde bede og vejanlæg.

URBANGREEN® er 7 forskellige danske plantesamfund, biotoper som hver består af ca. 20 vilde, danske plantearter. Biotoperne eng, rigkær og strandeng er særligt velegnede til våde bede. Planterne absorberer og fordamper store mængder af overskydende regnvand, og strandengsbiotopen er desuden salttolerant. De fleste biotoper kan endvidere etableres på et grønt tag.

Biotopernes artssammensætning og -frekvens er baseret på Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000 (netværk af beskyttede naturområder i EU), og vil kunne tilpasses regionale forhold.

Biotoperne vil forøge biodiversitet i form af flora og fauna og vil tiltrække sommerfugle og bestøvende bier, samt fugle.

URBANGREEN leveres som planteplugs.

Vil du vide mere om URBANGREEN besøg da deres hjemmeside. 

Færdig Nulstil Filter Nulstil
valgt Nulstil Pris
Gå til toppen
6 produkter