Geonet

Geonet

Geonet til jordarmering, stabilisering og forstærkning

Geonet til jordarmering, stabilisering og forstærkning

Geonet anvendes til jordarmering, stabilisering og forstærkning af f.eks. ubundne lag i veje eller andre trafikale områder, skrænter og støttemure. Andre anvendelsesområder er armering af belastning på jernbaneanlæg, lasteområder og arbejdsplatforme for kraner og boreudstyr.

Ligeledes anvendes geonet til stabilisering af indkørsler og parkeringsarealer.

Der er flere typer geonet, med forskellige egenskaber og fordele som er beskrevet under de enkelte typer geonet.

BG FLUX er din online shop