VAV-enheder - Variable Air Volume - Effektiv kontrol af luftmængden

VAV - Variable Air Volume enheder giver mulighed for styring af luftmængden. Spjældet i VAV'en tilpasser sig hele tiden den forudbestemte luftmængde, der skal passere.

BG FLUX er din online shop