Centrale ventilationsanlæg

Når du bygger nyt eller renoverer en ældre bygning, er det vigtigt at tænke i luftkvalitet og ventilation. Med TriaAir J Prime får du et stabilt ventilationsaggregat, der kan levere fra 500-20.000 m3 friskluft i timen. Anlægget egner sig derfor som ventilationsløsning til alt fra lejlighedsbygninger og op til mellemstore erhvervsbygninger. TriaAir J Prime er et af de mest støjsvage ventilationsaggregater på markedet og udmærker sig ved sit højtydende filter. Anlægget er modulopbygget og kan leveres med både varme- og køleflade.

TriaAir J Prime fås med henholdsvis rotorveksel og modstrømsveksel.

Et ventilationsanlæg med rotorveksler fungerer ved at føre fraluften igennem et roterende hjul, der opsuger varme fra luften til senere varmegenvinding. Varmegenvindingen sker ved, at aggregatet fører den friske tilluft igennem samme hjul, der derved afgiver den lagrede varme og på den måde opnår en varmegenvinding på op til 90 %.

Et ventilationsanlæg med modstrømsveksler fungerer derimod ved at føre fraluft og tilluft igennem separate kanaler, der er placeret parallelt af hinanden. På den måde opnår du en større varmeoverførselsflade og et ventilationsaggregat med modstrømsveksel er derfor ofte mere effektiv til varmegenvinding.

Når du skal installere central ventilation i en bygning, er det derfor vigtigt, at du overvejer, hvilken funktion bygningen kommer til at udfylde. Skal bygningen for eksempel anvendes til restauration, laboratorie eller hospital, skal du vælge et ventilationsaggregat med modstrømsveksel, hvor fraluft og tilluft ikke kommer i berøring med hinanden. Dette skyldes at du her ønsker en ventilationsløsning, der sørger for at den indblæste tilluft er ren for både lugt, bakterier og andre partikler.

Varme- eller køleegenskaber

Når du investerer i et TriaAir J Prime ventilationsaggregat kan du også tilvælge både varme- og køleflade, alt efter dine eller din slutkundes behov. Ved at tilføje en køle- eller varmeflade øger du dine muligheder for at styre temperaturen, ved at kompensere for påvirkninger fra tilluftens oprindelige temperatur.

Med et ventilationsanlæg fra TriaAir J Prime serien, er du sikret et ventilationsaggregat, der lever op til byggebranchens 2020 krav og er certificeret i forhold til den danske lovgivning. Alle anlæg er produceret i overensstemmelse med gældende europæiske standarder og iht. DS/EN 1886.

BG FLUX er din online shop